Information om foreningen

N/F Sundvænget er en forening med 170 medlemmer under Kolonihaveforbundet. Foreningen har hjemme på Amager Strandvej 5U og består af 205 havelodder og 74 små huse med tilhørende lille staudehave og græsareal, der hver deles af to medlemmer. Der findes desuden fem store fælleshuse, hvoraf det ene er indrettet med fire ”medlemslejligheder” og et materialerum.

Hvert medlem får stillet et havelod på 55 m2 til rådighed og betaler årligt 2000 kr. (2018) for leje af dette havelod og adgang til medlemshus og fællesfaciliteter.

Kontingentet opkræves med kr. 1.000,- den 2. februar og kr. 1.000,- den. 2. juni. Nye medlemmer betaler kr. 300,- i indmeldelsesgebyr.

Nyttehaverne skal være til nytte – og dyrkes derfor som køkkenhaver efter økologiske principper.