Venteliste

Ventelisten åbner 1. marts 2020.

For at komme i betragtning bedes du skrive en mail til foreningens formand på vibeke.lauesgaard@youmail.dk, som opdaterer listen efter først-til-mølle-princippet. Anfør “Ansøgning om optag på venteliste NF Sundvænget” i emnefeltet og opgiv navn, adresse og telefonnummer i teksten.

Det koster 200,- kr. at blive opskrevet på ventelisten og pengene vil blive opkrævet umiddelbart efter fristens udløb.

OBS: mails modtaget inden 1. marts 2020 behandles ikke.

I henhold til persondataloven må foreningen ikke offentliggøre navnene på personerne, der står på ventelisten. Personerne på ventelisten har fået tildelt et symbol, der relaterer sig til dyrkning af nyttehave, og de kan således selv følge med i udviklingen på ventelisten.

Venteliste 2019