Om foreningen

N/F Sundvænget er en forening med 195 medlemmer under Kolonihaveforbundet. 

Foreningen har hjemme på Amager Strandvej 5U og består af 205 havelodder og 74 små huse med tilhørende lille staudehave og græsareal, der hver deles af tre medlemmer. Der findes desuden fem store fælleshuse, hvoraf det ene er indrettet med fire ”medlemslejligheder” og et materialerum.

Hvert medlem får stillet et havelod på 55 m2 til rådighed og betaler årligt 2.200 kr. (2021) for leje af dette havelod og adgang til evt. medlemshus og fællesfaciliteter.

Kontingentet opkræves med kr. 1.100,- den 2. februar og kr. 1.100,- den. 2. juni. Nye medlemmer betaler kr. 300,- i indmeldelsesgebyr.

Nyttehaverne skal være til nytte – og dyrkes derfor som køkkenhaver efter økologiske principper.

Vedtægter

Find foreningens vedtægter ved at klikke på ikonet ovenfor.

Lejekontrakter

Find en kopi af medlemskontrakten ved at klikke på ikonet ovenfor.

Kommunal lejeaftale

Find den kommunale lejeaftale haveforeningen har indgået ved at klikke på ikonet ovenfor.

Foreningens historie

Nyttehaverne på Amager Strandvej 5 blev etableret på et tidligere lossepladsareal som ”De Unges Skolehaver” i 1952/1953
– et tiltag i datidens forsøg på at få ungdommen til at beskæftige sig med noget nyttigt og ikke hænge ud på gader og stræder! 

Senere blev haverne drevet af Københavns Kommunale Aftenskole, hvor der var ansat gartnere til at forestå undervisning i havebrug.

I 1998, da KKA ikke længere ønskede at stå for haverne, blev Nyttehaveforeningen Sundvænget oprettet af de daværende havebrugere som en forening under Danmarks Kolonihaveforbund.

De gamle skolehaver

Et åbent havefællesskab - uden privat ejendomsret og hække

Blandt daghaveforeninger og kolonihaveforeninger er vi tre særlige haveforeninger, der skiller sig ud. Nyttehaverne Skovmosen, Sundvænget og Ellebakken.

Vores foreningers form og administration bærer stadig præg af historien fra Folke Jacobsens pædagogiske ideer fra efterkrigsårene, at give praktisk læring om grøntsagsdyrkning til unge.

I moderne tid er datidens læring om grøntsagsdyrkning omfattet af alle aldersgrupper og blot reguleret af nogle simple ordensregler samt overlevering af nyttig viden og erfaringer mellem medlemmer – hen over vores stier og havegange, der deler de små 50-60 m2 jordlodder op. Der lægges stadig vægt på dyrkning af grøntsager, bær og den gode smag.

Et særligt kendetegn for vores nyttehaver er, at der hele vejen rundt i udkanten af nyttehaveforeningen ligger svenskrøde skure på 4 m2. De ligger tæt med ca. 2-3 meters mellemrum. Skurene sørger vi for at bevare i Folke Jacobsens oprindelige arkitektur. Disse skure fungerer som opbevaring af haveværktøj og andet havegrej for op til 3 medlemmer. Skurene er uden ret meget bekvemmelighed, f.eks. er der ikke indlagt EL og vand. De kan typisk fungere som ly for en regnbyge – hvis de ikke er fyldt op med haveværktøj og lignende.

Skurene og arealerne, hvorpå de står, ejes af foreningen og administreres af bestyrelsen. Der er således ingen privat ejendomsret i vores foreninger.

Ind imellem de svenskrøde skure står desuden stadig de gamle gule skolestuer. Disse historiske bygninger med deres særlige trækonstruktioner, sprossede vinduer osv. forsøges også bevaret i den oprindelige stil ved nænsom reparation og vedligehold af energiske medlemmer. Flere større private fonde har gavmildt hjulpet os med at gøre dette muligt. De gamle skolestuer fungerer nu som samlingspunkt for arrangementer som fødselsdage og lign.

Vi ser det i det hele taget som en fælles opgave at bevare og beskytte vores foreningers særlige fysiske indretning og havekultur. Den er skabt af historien og af tanker fra en anden tid.

Som den tidligere formand for Kolonihaveforbundet, Preben Jacobsen, så kærligt har udtrykt om vores gamle skolehaveforeninger: ”I er da også nogle underlige nogle…”

Så på den måde er vi ca. 450 lidt underlige medlemmer, men vi er også ret unikke.

 I det væsentlige er vi dog blot åbne dyrkningsfællesskaber uden privat ejendomsret og hække.