Om foreningen

N/F Sundvænget er en forening med 170 medlemmer under Kolonihaveforbundet. 

Foreningen har hjemme på Amager Strandvej 5U og består af 205 havelodder og 74 små huse med tilhørende lille staudehave og græsareal, der hver deles af to medlemmer. Der findes desuden fem store fælleshuse, hvoraf det ene er indrettet med fire ”medlemslejligheder” og et materialerum.

Hvert medlem får stillet et havelod på 55 m2 til rådighed og betaler årligt 2.200 kr. (2021) for leje af dette havelod og adgang til evt. medlemshus og fællesfaciliteter.

Kontingentet opkræves med kr. 1.100,- den 2. februar og kr. 1.100,- den. 2. juni. Nye medlemmer betaler kr. 300,- i indmeldelsesgebyr.

Nyttehaverne skal være til nytte – og dyrkes derfor som køkkenhaver efter økologiske principper.

Foreningens historie

Nyttehaverne på Amager Strandvej 5 blev etableret på et tidligere lossepladsareal som ”De Unges Skolehaver” i 1952/1953
– et tiltag i datidens forsøg på at få ungdommen til at beskæftige sig med noget nyttigt og ikke hænge ud på gader og stræder! 

Senere blev haverne drevet af Københavns Kommunale Aftenskole, hvor der var ansat gartnere til at forestå undervisning i havebrug.

I 1998, da KKA ikke længere ønskede at stå for haverne, blev Nyttehaveforeningen Sundvænget oprettet af de daværende havebrugere som en forening under Danmarks Kolonihaveforbund.

Vedtægter

Find foreningens vedtægter ved at klikke på ikonet ovenfor.

Lejekontrakter

Find en kopi af medlemskontrakten ved at klikke på ikonet ovenfor.

Kommunal lejeaftale

Find den kommunale lejeaftale haveforeningen har indgået ved at klikke på ikonet ovenfor.