Vidensdeling

Her samler vi vigtig viden om hvordan du holder din have

Gødning

Haveforeningen indkøber sommetider naturgødning, men opfordrer til at kompostere på eget havelod.

Ukrudt

Medlemmerne skal især være opmærksom på kvikgræs, japansk pileurt og pigæbler. En side med mere information er under udarbejdelse.

Skadedyr

Vær med til at holde bestanden af dræbersnegle og voldsnegle nede. Siden er under udarbejdelse.

Haverne holdes som nyttehaver med sundt sædeskifte
og med blik for
biodiversitet

Kompost

Medlemmerne opfordres til at kompostere på eget havelod. En side med mere information er under udarbejdelse.

Affald

Haveaffald, der ikke kan gå i den almindelige kompost kan deponeres bag hus A. Ved hus A findes ligeledes containere til husholdningsaffald. En side med mere information er under udarbejdelse.

Dyrk haven

Her finder du links til viden om haven.